Reklama - aukcje.supergolab.pl


Informacja Zarządu Oddziału


Dodano 17 września 2016 o godz. 09:32

Zarząd  Oddziału  zwraca  się  do  wszystkich  hodowców  o  dokonywanie  wpłat  na  obrączki  rodowe  2017  w  cenie  1.00 zł/szt. Wpłaty  należy  uregulować  do  końca  października  b.  rok. Obrączki  opłacone  po  tym  terminie  będą  w  cenie  1,50  zł/szt.

                              

                                                

                                                                                  Prezes  Oddziału


Wyniki


Dodano 14 września 2016 o godz. 11:35

W dziale wyniki lotowe dodałem współzawodnictwo oddziałowe  - 2016


Start


Dodano 11 września 2016 o godz. 07:07

Kościan start gołębi godzina 6.45.  Dobry Lot !


Start


Dodano 4 września 2016 o godz. 07:05

Śrem start gołębi godzina 6.45.  Dobry Lot !


Start


Dodano 28 sierpnia 2016 o godz. 06:39

Jarocin start gołębi godzina 6.15.  Dobry Lot !


INFORMACJA PREZESA ODDZIAŁU


Dodano 24 sierpnia 2016 o godz. 15:05

          INFORMACJA  PREZESA  ODDZIAŁU

dotycząca:  rozliczenia  współzawodnictwa  gołębi  młodych  w  sezonie  2016

 

W  oparciu  o  ustalenia  Walnego  Zebrania  w  lutym  b.roku   współzawodnictwo  gołębi  młodych  2016  będzie  rozliczane  w  dwóch  kategoriach  tj.  kat. „0”  i  kat  „A”.

-   w  kategorii  „0”  naliczanych  będzie  8  szt.  pierwszych  gołębi  z całości   listy  startowo-zegarowej  zarówno  z  zegarów  ESK  jak  i  tradycyjnych.

-  w  kategorii  „A”  należy  z  całej  listy  startowo-zegarowej  wytypować  15  szt.  gołębi  i  umieścić  ich  jako  pierwszych   na  liście  z  zaznaczeniem  literą  „S  w  zegarach  ESK  -  z  tych  15  szt.   8  gołębi  daje  punkty  rozliczeniowe   dla  hodowcy .

W  zegarach  tradycyjnych / na  gumy/    również  typujemy  15  szt.  z  całej  listy,  ale  dodatkowo  należy  sporządzić  drugą  listę  na  której  będzie  umieszczone  15  wytypowanych  gołębi  do  współzawodnictwa.

Typowanie  dotyczy  każdego  lotu  i  mogą  to  być  różne  gołębie.

Taki  sposób  rozliczenia  współzawodnictwa  w  kat.  „A”   dotyczy : Oddziału,  Okręgu,  Regionu   I  Łódż  i  Mistrzostwa  Polski

Hodowcy  nie  dokonają  w/w  ustaleń  nie  będą  brani  pod  uwagę  w  kat.  „A”  -  gdzie  gołąb  z  trzech  wybranych   lotów  musi  osiągnąć  minimum  400 k.km.

 

z poważaniem  Kazimierz  Gonciarz


Kościan


11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-12 19:07Śrem


4 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-06 12:21Jarocin


28 sierpnia 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-01 08:49Opatówek


21 sierpnia 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-08-28 06:41