Historia Oddziału


Oddział Tomaszów Mazowiecki. powstał w 1930 roku, założony przez niemieckiego przedsiębiorcę, producenta dywanów - Millera, współzałożycielami byli: pastor kościoła ewangelickiego – Maj i aptekarz - Kubiczek. Po wybuchu wojny fabrykant Miller został wywieziony przez Niemców  – związkiem zajął się Kubiczek. W roku 1983 otrzymano pozwolenie na budowę budynku związkowego, na działce o pow. 570m2.Budynek o pow. 115m2 oddano do użytku 1986 roku. Duży udział w tym przedsięwzięciu mieli Kazimierz Gonciarz, Jerzy Gożdzik i Zbigniew Gajak. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszego hodowcy kol. Andrzeja Szymańskiego od 2002roku oddział Tomaszów Maz. posiada własny związkowy sztandar, który był poświęcony przez kapelana PZHGP ks. Józefa Żyłkę. Od sierpnia 2009roku oddz. wzbogacił się o nową kabinę wraz z samochodem marki Volvo, do przewozu gołębi, co sprawiło że oddział Tomaszów Maz. stał się samowystarczalny w organizacji lotów. Dużym zaangażowaniem wykazał się w tym momencie Rafał Maciński. Z inicjatywy obecnego Prezesa Piotra Maleja w dniu 28.05.2013r.została notarialnie wykupiona na własność działka o pow.570m2. Również w tym roku dzięki dużemu wsparciu W-ce Prezesa ds. lotowych Kazimierza Raka oddział uzyskał osobowość prawną i jest zapisany w KRS nr. 0000466377. Nasi hodowcy uczestniczyli w lotach dalekodystansowych takich jak: Harlingen, Rotterdam, Oostende, Watykan, Paryż i Barcelona. Obecnie oddział zrzesza 132 członków z podziałem na cztery sekcje: Tomaszów Mazowiecki, Ciebłowice , Lubochnia i Wolbórz.

Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl