Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


INFORMACJA PREZESA ODDZIAŁU


Dodano 24 sierpnia 2016 o godz. 15:05

          INFORMACJA  PREZESA  ODDZIAŁU

dotycząca:  rozliczenia  współzawodnictwa  gołębi  młodych  w  sezonie  2016

 

W  oparciu  o  ustalenia  Walnego  Zebrania  w  lutym  b.roku   współzawodnictwo  gołębi  młodych  2016  będzie  rozliczane  w  dwóch  kategoriach  tj.  kat. „0”  i  kat  „A”.

-   w  kategorii  „0”  naliczanych  będzie  8  szt.  pierwszych  gołębi  z całości   listy  startowo-zegarowej  zarówno  z  zegarów  ESK  jak  i  tradycyjnych.

-  w  kategorii  „A”  należy  z  całej  listy  startowo-zegarowej  wytypować  15  szt.  gołębi  i  umieścić  ich  jako  pierwszych   na  liście  z  zaznaczeniem  literą  „S  w  zegarach  ESK  -  z  tych  15  szt.   8  gołębi  daje  punkty  rozliczeniowe   dla  hodowcy .

W  zegarach  tradycyjnych / na  gumy/    również  typujemy  15  szt.  z  całej  listy,  ale  dodatkowo  należy  sporządzić  drugą  listę  na  której  będzie  umieszczone  15  wytypowanych  gołębi  do  współzawodnictwa.

Typowanie  dotyczy  każdego  lotu  i  mogą  to  być  różne  gołębie.

Taki  sposób  rozliczenia  współzawodnictwa  w  kat.  „A”   dotyczy : Oddziału,  Okręgu,  Regionu   I  Łódż  i  Mistrzostwa  Polski

Hodowcy  nie  dokonają  w/w  ustaleń  nie  będą  brani  pod  uwagę  w  kat.  „A”  -  gdzie  gołąb  z  trzech  wybranych   lotów  musi  osiągnąć  minimum  400 k.km.

 

z poważaniem  Kazimierz  Gonciarz


Start


Dodano 20 sierpnia 2016 o godz. 06:48

OPATÓWEK START GODZINA 6.30.


Zmiana daty lotu


Dodano 17 sierpnia 2016 o godz. 20:55

Z powodu prognozowanych złych

warunków atmosferycznych lot gołębi

młodych(OPATÓWEK )przełożony jest z

niedzieli na sobotę 20.08.2016r.

Koszowanie w piątek (19.08.2016) w

godzinach wcześniej ustalonych. Proszę

powiadomić kolegów, o zmianie daty

lotu. Dobry Lot!


HARMONOGRAM


Dodano 12 sierpnia 2016 o godz. 12:48

HARMONOGRAM  ZBIERANIA  GOŁĘBI  MŁODYCH

            W  ODDZIALE   TOMASZÓW  MAZ.

   PRZEJAZD  KABINY  PO  SEKCJACH  ODDZIAŁU

Lot  ćwiczebny  z  PABIANIC  dn. 13.08.2016

 1.  Sekcja  Ciebłowice    przyjazd  godz. 18.30  odjazd godz.  19.00
 2.  Sekcja  Lubochnia                      godz.  19.30              godz.  20.00
 3.  Sekcja  Tomaszów  Maz.            godz.  20.20              godz.  21.10
 4.  Sekcja  Wolbórz                           godz.  21.30              godz.  22.15

Lot  konkursowy  z  Opatówka   dn. 20.08.2016

                           i  z  Jarocina      dn. 27.08.2016                                                                                  

1.  sekcja  Ciebłowice    przyjazd  godz. 18.00  odjazd  godz. 18.30

     2.  sekcja  Lubochnia                       godz.  19.00              godz.  19.30     

    3. sekcja  Tomaszów M.                godz.  20.00              godz.  21.00

     4.  sekcja  Wolbórz                           godz.  21.15                godz.  21.45

 

Lot  konkursowy  z  Śremu  dn. 03.09.2016  

 

 1.  sekcja  Ciebłowice      przyjazd  godz. 17.00  odjazd  godz. 17.30
 2.  sekcja  Lubochnia                        godz. 18.00                godz. 18.30
 3.  sekcja  Tomasów  Maz.              godz.  19.00                godz. 20.00
 4.  sekcja  Wolbórz                            godz.  20.15                godz. 20.45

 

  Lot  konkursowy   dn.  10.09.2016    KOŚCIAN

 

 1.  sekcja  Ciebłowice       przyjazd  godz. 16.30  odjazd godz. 17.00
 2.  sekcja  Lubochnia                         godz.  17.30             godz. 18.00
 3.  sekcja  Tomaszów  Maz.              godz.  18.30             godz. 19.30
 4.  sekcja  Wolbórz                             godz.  19.45             godz.  20.15

 

 Lot  konkursowy  z  GRODZISKA  WLKP.   

                                                             dn.  17.09.2016

 

 1.  sekcja  Ciebłowice       przyjazd  godz. 16.00  odjazd  godz. 16.30
 2.  sekcja  Lubochnia                         godz.  17.00               godz. 17.30
 3.  sekcja  Tomaszów  Maz.              godz.  18.00               godz. 19.00
 4.  sekcja  Wolbórz                             godz.  19.15               godz. 19.45

 

  Zarząd  Oddziału  przypomina  o  telefonach  na  obrączkach  rodowych  lub  kontrolnych.               Jednocześnie  prosimy  o  nie wkładanie  do  koszy  gołębi  starych  i  chorych.

 

 

 

                                                                                       poważaniem

                                                                                    prezes  oddziału

                                                                                 Kazimierz  Gonciarz


Spisy


Dodano 2 sierpnia 2016 o godz. 14:44

Informuję, że w sekcji Lubochni spisy gołębi młodych ( w trzech egzemplarzach ) będą zbierane 07.08.2016 w niedziele rano podczas koszowania gołębi na lot próbny.


Międzyrzecz VI


Dodano 31 lipca 2016 o godz. 06:34

START GOŁĘBI GODZINA 6.00.      DOBRY LOT


Opatówek


21 sierpnia 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-08-25 10:12PARYŻ


23 lipca 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-08-03 18:25Międzyrzecz V


31 lipca 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-07-31 21:56Minden II


23 lipca 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-07-27 10:22