Reklama - supergolab.pl

Zebranie nagrodowe


Dodano 15 października 2018 o godz. 10:03

Zarząd sekcji Tomaszów zaprasza wszystkich

hodowców sekcji na zebranie nagrodowe,

które odbędzie się 03.11.2018 (sobota) o

godz.16:00 w świetlicy przy ul. Przędzalnianej 31

 


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA


Dodano 11 października 2018 o godz. 21:42

                DLA  HODOWCÓW  ODDZIAŁU

         dotyczy:   zebrania  nagrodowego  oddziału

Sekretariat  Zarządu  Oddziału  podaje   dalsze  wytyczne  związane  z  zebraniem  nagrodowym  za  sezon  lotowy  2018.    Zebranie  odbędzie  się  w  dniu  10.11.2018   / sobota / w  godz. od 16.00  do 18.00  w  barze „ PRIMA’’ ul.  Piliczna  9  w  Smardzewicach.  Po  zakończeniu  wręczenia  dyplomów  i  pucharów  dla  hodowców,  którzy   dokonają  wpłaty  50.00  zł.  będzie  zorganizowana  obiado-kolacja .  /  zapraszamy  do  wpłat / W  kwocie  50.00  zł.  menu  ustalone  z  właścicielką  lokalu   to  jest:  obsługa,  podanie  trzech  ciepłych  posiłków,  zimnych   przekąsek  oraz  ciasta. Jednocześnie  ustalono,  że  rezerwacja  lokalu  będzie  do  godz.  23.00.

                                                                                  Za  Zarząd

 

                                        sekretarz  oddziału                                                       prezes  oddziału                                           Zbigniew Indrychowski                                                           Kazimierz  Gonciarz


Zebranie nagrodowe


Dodano 11 października 2018 o godz. 18:10

Zarząd sekcji Lubochnia zaprasza wszystkich

hodowców sekcji na zebranie nagrodowe,

które odbędzie się 20.10.2018 (sobota) o

godz. 16:00 w punkcie wkładań.

 


WRĘCZENIE NAGRÓD SEZON 2018


Dodano 8 października 2018 o godz. 21:59

Zarząd  Oddziału  na  posiedzeniu  w  dniu  19.09.2018   ustalił  termin  wręczenia  nagród  za  sezon  lotowy  2018   na  miesiąc  listopad  b. roku  i  opłatę  kosztów  za  obiadokolację   50,00  zł.  od  członka .                                                                         Chętni   hodowcy   dokonają  wpłaty  u  skarbników  w  swoich  sekcjach  do  dnia  19.10.2018.  Skarbnicy   w  dniu  22.10.18   przekazują  listę  z  ilością  chętnych  osób  i  wysokość  dokonanych  wpłat    v-ce  prezesowi  ds.  finansów  oddziału  p.  Tomaszowi  Pająkowi  .                                                                                     Szczegółowe  dane  o  dniu,  godzinie  i  miejscu  spotkania  podamy  po  22.10.218 r.  tj.  po  otrzymaniu  list od  skarbników  z  sekcji.

 

Za  Zarząd

 

sekretarz  oddziału                                                          prezes  oddziału                         

        Indrychowski  Zbigniew                                                  Kazimierz  Gonciarz

 

 


Grodzisk Wlkp.


Dodano 9 września 2018 o godz. 08:41

Start godzina 8:00  Dobry lot


INFORMACJA ZARZADU ODDZIAŁU


Dodano 4 września 2018 o godz. 23:03

Sekretariat  Zarządu  Oddziału  informuje,  że  wpłynęły  dwie  reklamacje  związane  z  wyliczeniem  współzawodnictwa  goł.  starych  za  2018r.        

-  pierwszą  reklamację  złożył  kol .  Kazimierz  Rak sek. Ciebłowice, a       

   dotyczy  ona  nieuwzględnienia  gołębia  w  kat.  ‘’ A „  i  ,, B ‘’

-  drugą  reklamację  złożyli  członkowie  sek.  Tomaszów  Maz.  która    

   dotyczy   niewłaściwego  naliczenia  kat. „ O ‘’  w  II  wersji ( z całego spisu )

Prezes  Oddziału  w  porozumieniu  z  v-ce  prezesem  ds.  lotów   i  sekretarzem  oddziału  podjęliśmy  decyzję  o  przyjęciu  tych  reklamacji   /

/ złożone  w  terminie  regulaminowym /  i  przekazaliśmy  do  obliczeniowca  w  celu  sprawdzenia wyliczeń  -  po  otrzymaniu  pozytywnej  odpowiedzi  reklamacje  uznajemy.  Dokonane  zostaną  korekty  w  współzawodnictwie   za  sezon  2018.

z   poważaniem

prezes  oddziału

Kazimierz  Gonciarz                                                                                  


Grodzisk Wlkp.


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-10 16:45Śrem


2 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-04 11:05Pleszew


26 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-27 20:21Opatówek


19 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-21 09:52