Reklama - supergolab.pl

Aktualności


Zebranie


Dodano 5 lutego 2019 o godz. 10:32

Zarząd  Oddziału  podaje  informację,  że  w  dniu  16.02.2019  o  godz.  16.00
 w  budynku  związkowym  ul.  Przędzalniana  31  Tomaszów  Maz.
odbędzie  się  Oddziałowe  Walne  Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze   
W  WZSW  Oddziału  udział  biorą:  członkowie  Zarządu,  Oddz.  Komisja  Rewizyjna, Oddz.  Komisja  Dyscyplinarna  i  Delegaci  wg.  wyborów  w  Sekcjach
sekcja  Tomaszów  Maz.   12 delegatów          sekcja  Ciebłowice  7  delegatów
sekcja  Lubochnia               8 delegatów          sekcja  Wolbórz      4  delegatów
 
 Zapraszamy                     prezes  Zarządu 
                                      Kazimierz  Gonciarz     

Zebranie


Dodano 16 stycznia 2019 o godz. 10:31

Zarząd sekcji Ciebłowice zaprasza na

zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które

odbędzie się w dniu 20.01.2019 r.

(niedziela) o godz. 15.00


Olimpiada


Dodano 8 stycznia 2019 o godz. 11:12

Koledzy hodowcy. Chcę się zorientować czy bylibyście zainteresowani zorganizowanym wyjazdem na Olimpiadę do Poznania w dniu 26.01.2019 (sobota). Od ilości chętnych zależy wielkość busa, a przede wszystkim cena przejazdu. Według mojej oceny byłaby to kwota od 70 do 100 zł. w zależności od ilości chętnych. Dlatego proszę do dnia 15.01.2019 o zapisywanie się telefonicznie nr. Tel. 513795644

                                                                                         Piotr Malej


Zebranie


Dodano 6 stycznia 2019 o godz. 09:55

Zarząd sekcji Tomaszów zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się w dniu 19.01.2019 r. ( sobota ) o godz. 16.00

 Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tego spotkania,gdyż w przypadku małej frekfencji zebranie może być nieważne.


OLIMPIJCZYK


Dodano 4 stycznia 2019 o godz. 16:41

Gołąb o numerze PL-0276-17-10615

kolegi Ryszarda Tulina w klasie

OLIMPIJSKA STANDARD na wystawie

OGÓLNOPOLSKIEJ w Sosnowcu zajął

 4- miejsce i będzie reprezentował kraj

na Olimpiadzie w Poznaniu.

                        Gratulacje kolego Ryśku

                                                                     


Informuje


Dodano 28 grudnia 2018 o godz. 20:57

Sekretariat  Zarządu  Okręgu  informuje , hodowców  mających  gołębie  w  reprezentacji  na  
wystawę  ogólnopolską  Sosnowiec  2019  że:  gołębie  należy  dowieżć  dnia  2.01.2019  na 
na  godz.  14.00 do 14.30  do  Piotrkowa  Tryb.  ul.  Stolarska  16.      Jednocześnie  Zarząd  ustalił
i  zatwierdził  loty  w  kat.'' C" /500 km/  i  kat.'' M" / 700  km/  dla  wszystkich  oddziałów  w  Okręgu
i  tak:  kat. " C ''   dn. 26.05.19  GENTHIN  I               kat. '' M  "   dn. 06.07.19   SULINGEN   I
                           dn. 02.06.19  GENTHIN  II                                dn. 20.07.19   SULINGEN  II
                           dn. 16.06.19  GENTHIN III                  
                           dn. 23.06.19  GENTHIN  IV

Życzenia


Dodano 20 grudnia 2018 o godz. 11:57

Tajemnica Bożego Narodzenia niech ubogaci

Was łaską, napełni pokojem i radością, a

blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni

Nowego Roku. Wszystkim hodowcom i ich

rodzinom.

                          

  Życzy Zarząd Oddziału

 


Zebranie


Dodano 11 grudnia 2018 o godz. 11:18

Zarząd sekcji Lubochnia zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się w dniu 12.01.2019 r. ( sobota ) o godz. 16.00 w budynku klubu LKS


Wystawa


Dodano 27 listopada 2018 o godz. 09:07

Sekretariat  Zarządu  oddziału  informuje  hodowców,  którzy  zgłosili
gołębie  na  wystawę  w  Piotrkowie  Tryb.  że  zbiórka  gołębi  odbędzie  
się  w  piątek  w  godz.  od 13.00  do  14.00  w  budynku  związku  przy  
ul.  Przędzalnianej  31.
 
                                                          z   poważaniem  prezes  oddz.  K.G.

Aukcja


Dodano 8 listopada 2018 o godz. 10:51

Na stronie Okręgu Piotrków Tryb. w dziale

GALERIA ZDJĘĆ zamieściłem gołębie

podarowane na aukcję dn. 01.12.2018. są to

super ptaki od czołowych hodowców naszego

Okręgu. Zapraszamy do uczestnictwa w

wystawie i w licytacji gołębi.


Wystawa


Dodano 6 listopada 2018 o godz. 19:12

W DZIALE „ REGULAMINY”  ZAMIEŚCIŁEM  

REGULAMIN WYSTAWY  OKRĘGOWEJ 2018.


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU


Dodano 21 października 2018 o godz. 19:45

Zarząd  Okręgu  w  dniu  17.10.2018  odbył  kolejne  posiedzenie , którego  tematem  były  sprawy  związane  z  wystawą  okręgową  i  zebraniem  nagrodowym  za  sezon  2018.

-  wystawa  okręgowa  odbędzie  się  dn. 01.12.2018    /sobota /  w  sali  gimnastycznej   Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w   Piotrkowie  Tryb.

                                                        97  - 300   przy  ul.  Sienkiewicza  10/12

-  otwarcie  wystawy  godz.  9.00 

-  dokumentację  tj. oryginały  deklaracji  wystawowej  w  1  egz. i  wypełnione  karty  oceny  oddziały  przesyłają do  dnia 15.11.2108  na  adres  sekretarza  wystawy   kol. Jan  Wojciechowskiego        

                                              97-320  Wolbórz  ul.  Leszka  Czarnego  2

Szczegółowe  informacje  klasyfikacji  gołębi  podamy  w  innym  komunikacie  po  otrzymaniu  regulaminu  z  Zarządu  Głównego  w  Orzeszu.

            -  wręczenie  nagród  za  gołębie  zakwalifikowane  na  wystawę  ogólnopolską  będzie  o  godz.  11.00   -  po  wręczeniu  dyplomów  i  statuetek  za  nagrodzone  gołębie  /czyli  ok.  godz.  12.00  /odbędzie  się  aukcja  gołębi  młodych  oferowanych  przez  czołowych  hodowców  naszego  Okręgu  na  pokrycie  kosztów  organizacji wystawy

            -  zamknięcie  wystawy  i  wydawanie  gołębi  godz.  14.00

Gala  „ MISTRZÓW ‘’  z  wręczeniem  nagród  za  współzawodnictwo  lotowe  w  sezonie  2018  rozpocznie  się  od  godz.  15.00  w  restauracji  „Meckiera’’  przy  ul.  Cmentarnej  w  Piotrkowie  Tryb. 

Zarząd  podjął  decyzję  aby  w  gali  uczestniczyli  chętni  hodowcy  naszego  Okręgu ,  którzy  wpłacą  kwotę  30.00  zł.   od  członka.Należność  należy  uregulować  do  dnia  10.11.2018  poprzez  wpłaty  u  skarbników  oddziałowych .

protokołował:  sekretarz  okręgu

Kazimierz  Gonciarz


Zebranie nagrodowe


Dodano 21 października 2018 o godz. 19:42

Zarząd sekcji Ciebłowice zaprasza wszystkich

hodowców sekcji na zebranie nagrodowe,

które odbędzie się 27.10.2018 (sobota) o

godz. 17:00 w Domu Ludowym.


Zebranie nagrodowe


Dodano 15 października 2018 o godz. 10:13

Zarząd sekcji Tomaszów zaprasza wszystkich

hodowców sekcji na zebranie nagrodowe,

które odbędzie się 03.11.2018 (sobota) o

godz.16:00 w świetlicy przy ul. Przędzalnianej 31

 


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA


Dodano 11 października 2018 o godz. 21:52

                DLA  HODOWCÓW  ODDZIAŁU

         dotyczy:   zebrania  nagrodowego  oddziału

Sekretariat  Zarządu  Oddziału  podaje   dalsze  wytyczne  związane  z  zebraniem  nagrodowym  za  sezon  lotowy  2018.    Zebranie  odbędzie  się  w  dniu  10.11.2018   / sobota / w  godz. od 16.00  do 18.00  w  barze „ PRIMA’’ ul.  Piliczna  9  w  Smardzewicach.  Po  zakończeniu  wręczenia  dyplomów  i  pucharów  dla  hodowców,  którzy   dokonają  wpłaty  50.00  zł.  będzie  zorganizowana  obiado-kolacja .  /  zapraszamy  do  wpłat / W  kwocie  50.00  zł.  menu  ustalone  z  właścicielką  lokalu   to  jest:  obsługa,  podanie  trzech  ciepłych  posiłków,  zimnych   przekąsek  oraz  ciasta. Jednocześnie  ustalono,  że  rezerwacja  lokalu  będzie  do  godz.  23.00.

                                                                                  Za  Zarząd

 

                                        sekretarz  oddziału                                                       prezes  oddziału                                           Zbigniew Indrychowski                                                           Kazimierz  Gonciarz


Zebranie nagrodowe


Dodano 11 października 2018 o godz. 18:20

Zarząd sekcji Lubochnia zaprasza wszystkich

hodowców sekcji na zebranie nagrodowe,

które odbędzie się 20.10.2018 (sobota) o

godz. 16:00 w punkcie wkładań.

 


WRĘCZENIE NAGRÓD SEZON 2018


Dodano 8 października 2018 o godz. 22:09

Zarząd  Oddziału  na  posiedzeniu  w  dniu  19.09.2018   ustalił  termin  wręczenia  nagród  za  sezon  lotowy  2018   na  miesiąc  listopad  b. roku  i  opłatę  kosztów  za  obiadokolację   50,00  zł.  od  członka .                                                                         Chętni   hodowcy   dokonają  wpłaty  u  skarbników  w  swoich  sekcjach  do  dnia  19.10.2018.  Skarbnicy   w  dniu  22.10.18   przekazują  listę  z  ilością  chętnych  osób  i  wysokość  dokonanych  wpłat    v-ce  prezesowi  ds.  finansów  oddziału  p.  Tomaszowi  Pająkowi  .                                                                                     Szczegółowe  dane  o  dniu,  godzinie  i  miejscu  spotkania  podamy  po  22.10.218 r.  tj.  po  otrzymaniu  list od  skarbników  z  sekcji.

 

Za  Zarząd

 

sekretarz  oddziału                                                          prezes  oddziału                         

        Indrychowski  Zbigniew                                                  Kazimierz  Gonciarz

 

 


Grodzisk Wlkp.


Dodano 9 września 2018 o godz. 08:51

Start godzina 8:00  Dobry lot


INFORMACJA ZARZADU ODDZIAŁU


Dodano 4 września 2018 o godz. 23:13

Sekretariat  Zarządu  Oddziału  informuje,  że  wpłynęły  dwie  reklamacje  związane  z  wyliczeniem  współzawodnictwa  goł.  starych  za  2018r.        

-  pierwszą  reklamację  złożył  kol .  Kazimierz  Rak sek. Ciebłowice, a       

   dotyczy  ona  nieuwzględnienia  gołębia  w  kat.  ‘’ A „  i  ,, B ‘’

-  drugą  reklamację  złożyli  członkowie  sek.  Tomaszów  Maz.  która    

   dotyczy   niewłaściwego  naliczenia  kat. „ O ‘’  w  II  wersji ( z całego spisu )

Prezes  Oddziału  w  porozumieniu  z  v-ce  prezesem  ds.  lotów   i  sekretarzem  oddziału  podjęliśmy  decyzję  o  przyjęciu  tych  reklamacji   /

/ złożone  w  terminie  regulaminowym /  i  przekazaliśmy  do  obliczeniowca  w  celu  sprawdzenia wyliczeń  -  po  otrzymaniu  pozytywnej  odpowiedzi  reklamacje  uznajemy.  Dokonane  zostaną  korekty  w  współzawodnictwie   za  sezon  2018.

z   poważaniem

prezes  oddziału

Kazimierz  Gonciarz                                                                                  


Śrem


Dodano 2 września 2018 o godz. 08:11

Start godzina 7:45  Dobry lotPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 20